امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها

نویسندگان

مازندران، رامسر، خیابان شهیدعباس مفرد، روبروی مصالح ساختمانی حلاجیان، منزل علیرضا قربی.کدپستی4691954666

چکیده

سند چشم‎انداز 20 ساله‎ی جمهوری اسلامی ایران دارای مؤلفه‎های امنیتی بسیاری است و می‎توان ابعاد امنیت را در حوزه‎های سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و فرهنگی در آن تبیین و استخراج نمود. در همین راستا، مقاله‎ی حاضر سعی دارد تا به بررسی امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز بپردازد و در این مسیر، مؤلفه‎های جامعه‎ی امن فرهنگی، تهدیدات امنیت فرهنگی و راهکارهای تحصیل امنیت فرهنگی را در سند چشم‎انداز 20 ساله‎ی جمهوری اسلامی مورد مداقه و کنکاش قرار خواهد داد. برای دستیابی به اهداف ترسیم شده این مقاله، از مطالعات کتابخانه‎ای- اسنادی بهره گرفته می‎شود و روش دستیابی به پاسخ سؤالات نیز از نوع تحلیل اسنادی می‎باشد. یافته‎های این پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق اهداف ترسیم شده در سند چشم‎انداز نیاز به ایجاد جامعه‎ی امن فرهنگی است که با مؤلفه‎هایی هم‎چون «جامعه‎ی اخلاقی»، «اصول اخلاقی و ارزش‎های اسلامی»، «توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی» و مؤلفه‎های فرهنگی دیگر قابلیت بازشناسی دارد. امنیت فرهنگی بر اساس مؤلفه‎های سند چشم‎انداز می‎تواند با تهدیداتی در سطوح سه‎گانه‎ی انسانی، ملی و راهبردی مواجه گردد. به همین دلیل، توجه به مؤلفه‎های تأمین امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز ضروری می‎نماید که ازآن جمله می‎توان به مؤلفه‎های زیر اشاره کرد؛ الهام‎بخشی، تعمیق عدالت اجتماعی، استقرار جامعه‎ی امن و اخلاقی، تقویت هویت اسلامی و انقلابی، متکی بودن بر ارزش‎های اسلامی، تحکیم سازگاری اجتماعی، صیانت از آزادی‎های مشروع، بازدارندگی همه‎جانبه و کوشش برنامه‏ریزی شده و مدبرانه‎ی جمعی. سازماندهی این مقاله این‎گونه است که در بخش اول به بررسی مفهومی امنیت و امنیت فرهنگی می‎پردازیم و در بخش بعدی به کنکاش امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز، تهدیدات امنیت فرهنگی و راهکارهای نیل به سوی امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 20 ساله می‎پردازیم.

کلیدواژه‌ها