دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، شهریور 1393 (399) 
طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

منصور صادقی مال‌امیری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حسین علایی؛ سید مهرعلی محمدنژاد