اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

دفاع در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی بشر بوده است؛ زیرا اقدامات دفاعی انسان سبب دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان می‌شود. اما چگونگی دفاع به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد و انسان‌ها در دوران حیات خود سعی کرد‎ه‎اند تا با استفاده از عقل و تدبیر و اراده‎ی خود بهترین راه دفاع را در وضعیت‎های متفاوت، در مقابل تهاجم دشمنانشان انتخاب و آن را به‎کار ببندند. با توسعه‎ی جوامع، تفاوت‌های زیادی در جنگ‌افزار‌ها و به همین نسبت در راه‌ و روش‌های دفاعی صورت گرفته است. هم‎چنین جنگ و دفاع از مفهوم نظامی آن فراتر رفته است، از جمله می‎توان به تهاجم فرهنگی، جنگ سایبری اشاره کرد.
تلاش این مقاله آن است که با استفاده از توسعه‎ی مفهومی جنگ و دفاع، مفهوم جنگ و دفاع اقتصادی را تشریح نموده و بر مبنای یک تحقیق کیفی و تحلیل منطقی این مفاهیم، چارچوبی تحلیلی و نظری جهت عملیاتی‎شدن اقتصاد مقاومتی فراهم نماید. در نهایت، در پی پاسخ به سؤال اصلی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، به‎دنبال اثبات این فرضیه است که اقتصاد مقاومتی در یک پارادایم نظامی در واقع راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی است. علاوه بر اثبات این فرضیه، نتایج این تحقیق الگویی عملیاتی است که مبتنی بر جنگ اقتصادی و دفاع غیرعامل اقتصادی جهت عملیاتی‎شدن اقتصاد مقاومتی طراحی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها