مدل‏سازی مدیریت جهادی «با بهره‏‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری»

نویسنده

مرکز راهبردی سپاه

چکیده

توجه به مقوله‏ی مدیریت و تولید، مدلی برگرفته از آموزه‏های اسلامی و انقلابی و فراخور جبهه‏ی انقلاب اسلامی که هر روز در برابر توطئه‏ای جدید از سوی جبهه‏ی باطل قرار می‏گیرد، امری حیاتی و ضروری است. این مقاله با مبنا قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری در حوزه‏ی جهاد و مدیریت جهادی و استفاده از آیات و بهره‏گیری از تجارب مدیریتی نگارنده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی داده‏ها و تحلیل گفتمان، مدلی از شکل‏گیری عملی مدیریت جهادی را بر اساس مدل چرخه‏ای شامل سه مرحله‏ی کلی بعثت، جهاد و راه‎یابی ارائه می‏نماید. هر یک از این سه مرحله نیز دارای گام‏هایی است که بدون طی آنها، آن مرحله به‏طور کامل به‏وقوع نمی‏پیوندد، هم‏چنان که تا هر مرحله به حدی از بلوغ نرسد، مرحله‏ی بعدی در عمل آغاز نمی‏شود و شروع هر مرحله در گرو وقوع حدی از مرحله‏ی قبلی است. البته خروجی آخرین مرحله، ورودی مرحله‏ی اول است و آن را در سطحی بالاتر از دور اول به بلوغ می‏رساند و از همین‏رو، این حرکت سیرگونه به شکل چرخه‏ای فنری شکل در کل دوران حیات یک فرد و جامعه‏ای که برآموزه‏های الهی مبتنی است، ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها