بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان

نویسندگان

اردبیل، خ وحدت 4، کوچه ثارالله 4، پلاک 36

چکیده

به دلیل شرایط خاص، جمهوری اسلامی ایران با سلسله تهدیداتی مواجه است که در سه سطح ارزیابی می‎شوند. در درجه‎ی اول تهدیداتی که از درون جامعه با توجه به کمبودهایی که دارد، امنیت کشور به‎طور بالقوه‎ای تهدید می‎گردد. سطح دوم، تهدیداتی است که از جانب مرزهای کشور توسط نیروهای متعدد مخالف ایران، متوجه کشور است. این نیروها عمدتاً یا در خاک کشورهای همسایه و یا با حمایت آنها بر علیه امنیت ملی کشور گام‎های خطرناکی برداشته‎اند. تهدیدات نوع سوم نیز اصولاً از سمت نیروهای فرامنطقه‎ای جهانی متوجه امنیت ملی کشور است. آن‎چه مدنظر نویسنده می‎باشد، تهدیدات نوع دوم است که به تهدیدات نوع اول دامن می‎زند و به‎طور خاص متمرکز بر پاکستان است. سؤال پژوهش آن است که آیا پاکستان با داشتن سلاح هسته‎ای، جمعیتی بیش از دو برابر ایران و خودکفایی در صنایع مختلف به‎خصوص صنایع نظامی برای ایران تهدید محسوب می‎شود یا خیر؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‎ها به روش کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده است. یافته‎ها نشان می‎دهد که غفلت در ارزیابی تهدیدات ناشی از وضعیت خاص پاکستان منجر به گسترش آن شده و به نقطه‎ی خطرناکی رسیده است که بحران‎های روز منطقه از جمله سوریه و عراق حاصل آن است.

کلیدواژه‌ها