دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 تهران فرمانیه فربین فرجادی پلاک 18

2 تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نوع تعاملات شکل‏گرفته بین ایران و آمریکا در طول سه دهه‎ی گذشته، به این پرسش اساسی پاسخ گوید که جایگاه استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز و اهداف و نیز ماهیت آن در روند تعاملات سیاست خارجی آمریکا علیه ایران در طول سه دهه‏ی‏‏ اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه‏ی پژوهش این است که تهدید به‏کارگیری نیروی نظامی از سوی آمریکا یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در صحنه‏ی بین‏المللی برای اعمال‏نظر این کشور بوده است، اما مقاومت جمهوری اسلامی ایران در بی اثر کردن این ابزار نقش تعیین‏کننده‏ای در تضعیف هژمونی آمریکا و ایجاد چالش بر اعمال قدرت یکجانبه‏ی آن در نظام بین‏الملل داشته است. از همین‏رو، آمریکا تمام ابزار خود را بسیج کرده تا مقاومت ایران پرهزینه شده و به الگویی برای دیگر بازیگران نظام بین‏الملل تبدیل نگردد. هم‏چنین مقاله بر آن است تا تداوم موفقیت ایران در این پیکار عظیم جهانی به تداوم حضور و آمادگی مردم و روحیه‏ی مقاومت آنها، رهبری و مدیریت مناسب و پیگیری و تداوم اقدامات هوشمندانه، افزایش آمادگی نیروهای مسلح ایران و حفظ توان بازدارندگی آنها وابسته است. روش تحقیق در این بررسی تحلیلی- توصیفی است.

کلیدواژه‌ها