چشم‌اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

لوباچفسکی روسیه / دانشگاه چمران اهواز

چکیده

در سا‌لهای اخیر روسیه و رژیم صهیونیستی با اتخاذ یک سیاست عمل‌گرایانه و منفعت‌محور در روابط دوجانبه و در محیط پیرامونی، اهداف و منافع ملّی‌ خود را در تعامل با یکدیگر جستجو می‌کنند. با بازگشت روسیه در نقش قدرتی فرامنطقه‌ای به غرب آسیا این مناسبات ابعاد گسترده‌تری یافته، به طوری‌که می‌توان از «روابط استراتژیک» میان این دو بازیگر سخن به میان آورد. فارغ از این، ماهیت روابط میان این دو می‌تواند بر منافع و مصالح سایر دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش «انکشاف و شناسایی شاخصها و ابعاد راهبردی روابط فدراسیون روسیه و رژیم صهیونیستی در دورة زمامداری ولادیمیر پوتین و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران» است. پرسش اصلی پژوهش از این قرار است که: «ماهیت و چیستی روابط روسیه و رژیم صهیونیستی تا چه میزان از سنخ مناسبات استراتژیک و پیوندهای راهبردی است و سطح روابط میان این دو بر جایگاه و منافع ایران در منطقه چه تأثیری دارد؟ فرضیه پژوهش بر اساس چارچوب نظری این گونه تدوین یافته است: «روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات بین‌المللی و نیازمندیهای متقابل در سطوح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به مرحله‌ای از گفتمان و شراکت راهبردی رسیده است که ارتقای این روابط راهبردی میان دو بازیگر با توجه به روابط نزدیک تهران ـ مسکو از یک‌سو، و دشمنی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، می‌تواند بر منافع ایران در منطقه اثرگذار باشد.» چارچوب نظری پژوهش، «کارکردگرایی»، روش پژوهش «تحلیل کیفی» و ابزار گرداوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective on the Strategicization of Russian-Zionist Relations During the Putin Era (Looking at the interests of the Islamic Republic of Iran)

چکیده [English]

In recent times, Russia and the Zionist regime are pursuing their goals and interests in interacting with each other, adopting a pragmatic and beneficial policy in bilateral relations and in the peripheral environment. With the return of Russia to the transatlantic power of Western Asia, these relations have become more widespread, so that they can talk about the "strategic relationship" between the two actors. Regardless of this, the nature of the relationship between these two can affect the interests and interests of other states, including the Islamic Republic of Iran. The purpose of this research is to "develop and identify strategic indicators and dimensions of relations between the Russian Federation and the Zionist regime during the period of Vladimir Putin's rule and its impact on the Islamic Republic of Iran." The main question of the research is that: "What is the nature and type of relations between Russia and the Zionist regime as a strategic relationship and strategic ties, and how does the level of relations between them affect the status and interests of Iran in the region? The research hypothesis is based on the theoretical framework: "The relations between Russia and the Zionist regime in the light of international developments and mutual requirements at the political, security, economic and cultural levels have reached a stage of dialogue and strategic partnership that the promotion of this The strategic relationship between the two actors, based on Tehran's close relationship with Moscow on the one hand, and the hostility of the Zionist regime and the Islamic Republic of Iran on the other, can affect the interests of Iran in the region. "Theoretical framework of research," Functionalism " The research method is "qualitative analysis" and the tool for collecting data is library and documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • Zionist regime
  • functionalism
  • Iran
  • international political trends
آیت­الله­ خامنه­ای، سید علی (1394). دیدار وزیر خارجه و سفیران ایران با رهبر انقلاب. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. 10 آبان ماه، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31270 (تاریخ دسترسی: 24/11/96).
پرتو، امین (1392). همکاری‌های نظامی روسیه‌‌ ـ اسرائیل و موانع فرارو. تهران: ایراس. برگرفته از: تاریخ دسترسی: 10/9/96                                              http://www.iras.ir/fa/doc/note/184.
جمعی از نویسندگان (1375). نظریه­های روابط بین الملل. ترجمه وحید بزرگی. تهران: ماجد.
حافظ­نیا، محمدرضا (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت (1388). نظریه­های متعارض در روابط بین الملل. ترجمه وحید بزرگی.   چ پنجم. تهران: قومس.
سایت تابناک (1396). اگر از فرایند بازسازی سوریه کنار گذاشته شویم چه کسی مقصر است؟، 5 بهمن ماه،  قابل دسترس در: تاریخ دسترسی: 24/11/96        http://www.tabnak.ir/fa/news/767802
سیف­زاده، حسین(1371). نظریه­های مختلف در روابط بین الملل. تهران: سفیر.
عسگرخانی، ابومحمد (1383). رژیمهای بین‌المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
فریدمن، رابرت (1375). روابط روسیه و رژیم صهیونیستی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. ترجمه لی لا سازگار. مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی. خرداد و تیر. ش 106 و 105.
قوام، عبدالعلی (1370). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل. چ شانزدهم. تهران: سمت.
کولایی، الهه (1386). تأئیر روابط روسیه و رژیم صهیونیستی بر ایران. وب­ سایت دیپلماسی ایرانی. برگرفته از:  تاریخ دسترسی: 20/12/95             http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/11127/
 مشیرزاده، حمیرا (1392). تحول در نظریه­های روابط بین الملل. چ هشتم. تهران: انتشارات سمت.
ولفرز، آلفرد (1384). اهداف سیاست خارجی، به ویراستاری ج. باربر و م. اسمیت (ویراستاران) ماهیت سیاستگذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها. ترجمه سیدحسین سیف­زاده. تهران: قومس.
Associated Press (2004), “Israel offers to help Russia fight terror", September 15.
Branigin, William (2008), “Rice Says Russia Has Taken a 'Dark Turn”, Washington Post, September 19.
Borshchevskaya, Anna  (2016) “The Maturing of Israeli-Russian Relations”, The Washington Institute for Near East Policy, available in: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-maturing-of-israeli-russian-relations
Delanoe, Igor (2014), “Unexpected allies", Le Monde Diplomatique, Available at: http://mondediplo.com/2014/09/06israel-russia (Accessed in January 4, 2015)
Gorshkov Ivan & Plugatarev, Igor. (2006) "Arms deals discussed in Syria," Nezavisimaya Gazeta, January 2.
Haaretz (2008), “Following Russian pressure, Israel freezes defense sales to Georgia”, August 8.
Joy, Ajish P. (2008), "Russia’s emerging policy in West Asia”, in:  West Asia and the Region: Defining India's Role .Edited by Rajendra M. Abhyankar.
Katz, Kaakov (2004), "Israel Police to study school siege," The Jerusalem Post, September 5.
Katz, Mark N.  (2009), “Israeli leverage over Russia vis-à-vis Iran”, May 26, Available   at: http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2009/05/israeli-leverage-over-russia-vis-a-vis-iran/ (Accessed in March 4, 2015)
Katz, Mark N.  (2006),"Putin's Foreign Policy toward Syria", Middle East Review of International Affairs, Vol. 10, No. 1, March.
Katz, Mark N.  (2005), “Putin's Pro-Israel Policy”, Middle East Quarterly Winter, Vol.12, No.1.
Levy, Clifford J., (2010), “Allies Join Russians in Victory Day Celebration”, New York Times, May 9.
Leyden, Joel (2004), "Israel to Russia: Tears for Children Murdered by Islamic Terrorism", Israel News Agency, September 5.
Magen, Zvi (2013), Russia – Israel: The status of their relationship”, Available        at:http://www.inss.org.il/.../Russia%20–%20Israel-%20The%20status%20of%20their%20relation (Accessed in March 4, 2015)
Mclnnis J. Matthew. (2016) Did Putin Just Leave Iran Holding the Bag in Syria? March 16, available at: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/did-putin-just-leave-iran-holding-the-bag-syria-15512
Rabkin, Yakov (2007), Russia and Israel, Available   at: http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/Yakov_200.pdf. (Accessed in July 20, 2014)
Razoux, Pierre (2008), “The keys to understanding the Israel-Russia relationship”, Reserch Paper, Research Division - NATO Defense College, Rome - No. 42 – November, Pp.1-8.
Reuters News Agency (2013), “Israeli strike in Syria targeted missiles from Iran”,  May 4, Available   at: http://www.reuters.com/article/us-syria-israel-iran-idUSBRE9430C220130504 (Accessed in September 4, 2015)
Rodman, David (2015) “Russia and Israel in the changing Middle East”, Israel Affairs, Vol. 21, Iss. 1, Pp.166-168
Smith, Mark (2006), “The Russia-Hamas Dialogue, and the Israeli Parliamentary Elections”, Research report (Defense Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre).
Yablokova, Oksana (2006), "Putin's Gamble with Hamas", Moscow Times, January 13.
Wojnarowicz, Michał (2017), “Israeli-Russian Relations in the Context of the Syrian Civil War”, Bulletin, No. 48 (988), 17 May.
Говрин, Йосеф (1994), “Израильско-советские отношения, 1953–1967”, Москва: Про- гресс.
Гусман, Михаил  (2016), “Танк возвращается домой”, Российской газеты, Режим доступа: https://rg.ru//biniamin-netaniahu-izrail-i-rf-sozdali-mezhdu-soboj-kulturnyj-most.html
Информационное агентство России «ТАСС»,(2015),“Визиты премьер-министров Израиля в Россию. Досье Биографии и справки”, 21 сентября. Режим доступа: http://tass.ru/info/2277797
РИА«Новости» (2010),“Российско-израильские отношения. Визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву”,Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20100216/209418584.html
Koren, Ora (2012), "Putin in Israel: Gazprom to establish an Israeli subsidiary”, The Marker, June 26, Режим доступа: http://www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1740666.
Коэн, Джош  (2016), “Путин - самое близкое к понятию «друг» что был у Израиля в Кремле”, Геополитика, 20 января, Режим доступа: http://geo-politica.info/putin-8212-samoe-blizkoe-k-ponyatiyu-171drug187-chto-byl-u-izrailya-v-kremle.html
Кожанов, Николай(2016), Перспективы российско-иранского регионального сотрудничества.  Журнал "Россия в глобальной политике". май/июнь, №3 (16). P.62-79
Крючков, Игорь (2010), “Россия и Израиль будут уговаривать Иран только до конца 2010 года”,интернет-портал GZT. Ru, 8 апреля, Режим доступа: http://www.gzt.ru/topnews/politics/-rossiya-i-izrailj-budut-ugovarivatj-iran-mirnymi- /300714.html
Коновалов, Иван  (2009), “Минобороны вооружится иностранными беспилотниками. Скорее всего, их купят в Израил”, Коммерсант, 24 февраля,
Корнилов, Александер  (2001), “Этническая структура современного израильского общества, Миграционные процессы и их влияние на израильское общество”, Москва: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока.
Либерман, Авигдор (2007), “Интервью министра иностранных дел радиостанции”, Эхо Москвы, 28 февраля, Режим доступа: http://echo.msk.ru/programs/beseda/49921/
Министерство иностранных дел Российской Федерации(2016), “Государство Израиль”,  Режим доступа:http://www.mid.ru/ru/maps/il//asset_publisher/IkK5VYQAOmaG/content/id/84754
Осипова, Алексея (2009), “Русский фактор в Израиле всегда брался в расчет”. Новости недели (Израиль), 12 июня, Режим доступа: http://newsru.co.il/israel/12jun2009/ stegniy_105.html
Официальный сайт президента РФ,(2010), “Главы иностранных государств, правительств и международных организаций, принимающих участие в праздновании 65-летия Победы”, 9 мая, Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/546
Портал   Izrus (2010), “Израиль и Россия подпишут договор о военном сотрудничестве”, 6 сентября, Режим доступа: http://izrus.co.il/ dvuhstoronka/article/2010-09-06/11601.html
Политика (2010), “Россия и Израиль подписали новые соглашения”, 18 ноября, Режим доступа: http://www.mignews.com/news/politic/world/181110_194733_33411.html
Проценко, Николай  (2016), “Израиль хочет заменить России Турцию”, Деловая газета «Взгляд», 21 апреля, Режим доступа: http://www.vz.ru/economy/2016/4/21/806564.html
Пуля, Ирина  (2010), “Равнение на ветеранов. Кто приедет в Москву”, 9 Мая, Российская газета, 28 апреля.
РИА «Новости», (2016), Межгосударственные отношения России и Израиля, Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20160316/1390260072.html
РИА«Новости»  (2016), Межгосударственные отношения России и Израиля, 16 Марта, Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20160316/1390260072.html
РИА «Новости»  (2008), “РФ намерена вступить в ВТО, но не видит такой возможности”, 25 августа, Режим доступа: http://rian.ru/economy/20080825/150659563.html
Российская газета  (2008),“Стратегия безопасности: лидеры ОДКБ поддержали Россию”, 8 сентября.
Российский Союз Туриндустрии: Выезд российских граждан за рубеж: по данным Пограничной службыФСБРоссии.http://www.rostourunion.ru/rossijskij_soyuz_turindustrii__glavnaya/vyezd_rossijskih_grazhdan_za_rubezh.html
Свищёв, Алексей (2016), “Дружба по расчету”, Режим доступа: https://versia.ru/u-izrailya-est-srazu-neskolko-prichin-ne-ssoritsya-s-rossiej
Стенограмма выступления МИД России С.В,(2008), “Лаврова по итогам переговоров президента Российской Федерации Д.А. Медведева с президентом Сирии Б. Асадом”, официальный сайт МИД РФ, 22 августа, Режим доступа: http://www.mid. ru/Brp_4.nsf/arh/D3355B3B0682CA56C32574AD004E6C97?OpenD ocument
Фальков,  Михаил  (2010), “Глава МИД Израиля: о военном сотрудничестве с Грузией не может быть и речи”, сообщение портала «Izrus.co.il», 18 августа , Режим доступа: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-08-18/11372.html.
Эпштейн, Алек Д. (2009), “США и Израиль в изменяющейся системе региональных отношений на Ближнем Востоке”, в книге: Проблемы и перспективы урегулирования на Ближнем Востоке, под ред. И.Д. Звягельской, Москва: Центр стратегических и политических  исследований — Институт востоковедения РАН.
Эпштейн, Алек. Д. Кожеуров, Станислав, (2011), Россия и Израиль: трудный путь навстречу, Москва: Институт Ближнего Востока.
Эскин, Авигдор (2015), “Россия и Израиль дружат против терроризма”, Pravda.Ru, 25 сентябр, Режим доступа: http://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/25-09-2015/1276121-eskin-0/
Яшлавский, Андрей (2014), “Почему Израиль не поддержал Запад в санкциях против России из-за событий на Украине?”3 ноября, Режим доступа: http://www.mk.ru/politics/2014/11/03/pochemu-izrail-ne-podderzhal-zapad-v-sankciyakh-protiv-rossii-izza-sobytiy-na-ukraine.html