تأثیر دیپلماسی عمومی امریکا در عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

تحولات پرشتاب منطقه غرب آسیا و تأثیرگذاری سریع و مستقیم آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی برای جمهوری اسلامی است. حضور امریکا در عراق به‌عنوان کانون این تحولات پرشتاب و فعالیت‌های این کشور در عراق سبب شکل‌گیری دغدغه‌های امنیتی در ایران شده است. ازآنجاکه دیپلماسی عمومی امریکا در محیط عراق به‌عنوان پیشران فعالیت‌های امریکا در عراق پسااشغال و به‌ویژه در سال‌های اخیر می‌باشد، این نوشتار به‌دنبال تحلیل تأثیرات فعالیت‌های دیپلماسی عمومی امریکایی‌ها در عراق جدید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی است. ازاین‌رو با تمرکزی دقیق و عمیق، داده‌های متنوعی در سه حوزه (مصاحبه، حضور میدانی وتحلیل محتوای اسنادی) جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار‌گرفته و درپایان داده‌های محوری به‌دست‌آمده بر امنیت ملی ایران اثرسنجی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the United States’ Public Diplomacy in Iraq on the National Security of the Islamic republic of Iran

نویسنده [English]

  • hossein rozbeh
--
چکیده [English]

The fast-moving developments in the West region of Asia and its direct impact on the national security of the Islamic Republic of Iran constitutes one of the most principal issues of policy making and statesmanship for the Islamic Republic. The United States’ presence as the centre of these fast-going developments as well as its activities in Iraq led to the rise of security concerns in Iran. Since the United States’ public diplomacy in Iraq as the driver of America’s activities in the post-occupation Iraq, especially in the recent years, this writing seeks to analyze the effects of the public diplomacy activities carried out by the United States on the national security of the Islamic Republic of Iran. Therefore, various data were collected and analyzed in three areas, namly interview, field presence and documentary content analysis, through a deep and focused concentration. Finally, the effects of the obtained axial data on the national security of the Islamic Republic of Iran were assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public diplomacy
  • soft power
  • national security
  • new Iraq
امام خمینی، روح‌‎الله (1370)، صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
آشنا، حسام‌الدین (1386)، دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره 5.
راف، ویلیام  (1395)، خط مقدم دیپلماسی عمومی امریکا، ترجمه محمدصادق بیگدلی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
ره‌پیک، سیامک (1387)، تهدیدیدات قدرت ملی، شاخص‌ها و ابعاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
شیخ الاسلامی، محمدحسین و نوری، حامد (1396)، دیپلماسی عمومی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
عبدالله‌خانی، علی (1382)، نظریه‌های امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه دفاع ملی.
عمید زنجانی، عباسعلی و اسلامی، علی‌رضا (1390)، اولویت‌های محیط‌شناسی امنیتی از نگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال یازدهم، ش 44.
قوام، سیدعبدالعلی (1384)، از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه‌ای، حقوق و سیاست، ش17: 108 ـ 90.
گنجی‌دوست، محمد (1387)، تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات، فصلنامة سیاست دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: 89 ـ 67.
مرادیان، محسن (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران: انتشارات راشا.
مهری، عباس (1381)، بررسی مفهوم امنیت ملی و تأثیر آن در توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات دفاعی ـ راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، ش 15.
وب‌گاه شبکه الحره.
صفحه شبکه اجتماعی مرکز امریکایی ارییل.
Amr Hady (2004) The Need to Communicate: How to Improve U.S. Public Diplomacy with the Islamic World Brookings Available from: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/amr20040101.pdf
Armitage Richard and Albrights madlinen (2008) Changing Course: A New Direction for U.S. Relations with the Muslim World, the Consensus Building Institute
Available from belfercenter.ksg.harvard.edu/files/9.2009.Public%20Diplomacy .Ideas%20for%20the%20War%20of%20Ideas.pdf
Bleaker Roland (1997) ‘Forget IR Theory’, Alternatives: Social Transformation and Humane Governance, 22:1, pp. 57–86
Denzin and Lincoln (2011). The Sage Handbook of Qualitative Research. Sage Publications: USA
Diplomacy? Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy. Journal of International and Area Studies. 22. 57-77
Djerejian EP (2003) Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World. Washington, DC: The Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf
Gift-Receiving Authority; et al.: An Outline of Selected Legal Authorities and Issues."  Office of the Legal Adviser (Buildings and Acquisitions), U.S. Department of State.  Online at http://fa.statebuy.state.gov/ content/documents/tab11.pdf
Information Resource Center of Baghdad University   available in  https://www.facebook.com/Information-Resource-Center-of-Baghdad-University-IRC-530923837092508/
Izadi, Foad, "U.S. public diplomacy toward Iran: structures, actors, and policy communities" (2009). LSU Doctoral Dissertations.
Katrina Trots and Matthew Wallin (2013). Academic Exchange: A Pillar of