روش‌شناسی نشانه‏ شناختی در پدیده‌‌های سیاسی ـ امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

علوم، درراستای موضوعاتی که دنبال می‏نمایند، روش‏هایی را مورد بهره‏برداری قرار می‏دهند که بتوانند به شکل آسان‏تری به مجهولات در حوزه‏ مذکور دست‏ یابند. روش‏شناسی، شناخت روش‏های علوم یا علم روش، دانشی است که درباره‏ روش‏های مناسب تحقیق و اثبات علوم مختلف به بحث و تحقیق می‏پردازد. روش‏شناسی به نحوه‏ شناخت مسائل و پدیده‏های موجود در علوم، عموماً و علوم انسانی و اجتماعی خصوصاً، مربوط است. درک و فهم مناسب و متناسب پدیده‏ها با اتخاذ روش درست، ممکن و میسور می‏شود. نشانه‏شناسی به‌عنوان یکی از روش‏هایی است که به‌صورت ویژه در علوم انسانی و اجتماعی که به کشف محتوا و معانی موجود در تعامل و ارتباط انسانی و اجتماعی می‏پردازد، مورد استفاده و بهره‏برداری قرار می‏گیرد. علوم سیاسی و امنیتی ازجمله حوزه‏هایی هستند که نشانه‏شناسی درراستای پنهان‏سازی و کشف معنا و مقصود پدیده‏ها، تحولات و رخدادها، انتقال و تداعی‏کنندگی مقاصد و منظورها را مورد نظر قرار می‏دهند. چگونگی درک پدیده‏های سیاسی و امنیتی و تحلیل تحولات ناشی از آنها امری لازم در علوم امنیتی و سیاسی است که در کنترل و مدیریت تحولات، نقشی تعیین‌کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A semiotic methodology for political-security phenomena

نویسنده [English]

  • Abbas Chegini
Researcher, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In pursuit of the sciences they pursue, they employ methods that can more easily reach the unknown in the field. Methodology or methodology, knowledge of the methods of science or the science of method, "is the knowledge that discusses appropriate methods of research and proving the various sciences. The methodology is related to how issues and phenomena are understood in the sciences, in general, and in the humanities and social sciences in particular. Appropriate understanding of the phenomena becomes possible by adopting a method. Semiotics is one of the methods used in particular in the humanities and social sciences that explores the content and meanings of human-social interaction and communication. Political and security sciences are areas in which semiotics is intended to conceal and discover the meaning and purpose of phenomena, developments, and events that transmit and associate intentions and purposes. Understanding the political and security phenomena, and analyzing the resulting developments, is essential in the security and political sciences, which can play a critical role in controlling and managing developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Semiotics"
  • "signified"
  • "Interpretation"
  • "Linguistics"
  • "Meaning"
امام خامنه‏ای، سیدعلی (4/9/1388)، بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور، بازیابی از پایگاه اطلاع‏رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‏الله ‏العظمی سیدعلی خامنه‏ای (مد ظله‏العالی)، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id = 8430
احمدی، بابک (1370)،  از نشانه‏های تصویری تا متن، تهران: انتشارات مرکز.
اسلین، مارتین (1375)، دنیای درام: نشانه‏شناسی عناصر نمایشی در سینما، تلویزیون، تئاتر، ترجمه م. شهبا، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
افتخاری، اصغر  (1382)، امنیتی‏سازی؛ تحلیلی نشانه‌‏شناسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 21.
تاجیک، محمدرضا  (1389)، نشانه‏شناسی، نظریه و روش، پژوهشنامه علوم سیاسی: 38.
بروکر، پل (1383)، رژیم‏های غیر دموکراتیک (نظریه‏ها، سیاست و حکومت)، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات کویر.
دینه سن، آنه ماری  (1380)، درآمدی بر نشانه‏شناسی، ترجمه مظفر قهرمان، آبادان: نشر پرسش.
دینه‏سن، آنه ماری (1380)، درآمدی بر نشانه‏شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره.
چندلر، دانیل (1386)، مبانی نشانه‏شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات سوره مهر.
سجودی، فرزان (1383)، نشانه‏شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه.
سوسور، فردیناند (1378)، دوره‏ زبان‏شناسی عمومی، ترجمه کوروش صفوی، تهران: سوره مهر.
سیف‏زاده، سیدحسین (1390)، روابط بین‏الملل در ایران، کتاب آموزش و پژوهش روابط بین‏الملل در ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کابلی، پل و یانتس، لیتزا (1380)، نشانه‏شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
کرمی‏پور، الله‏کرم (1390)، روش و رویکرد کلیفورد گیرتز درباره دین و فرهنگ، فصلنامه اندیشه نوین دینی، 24: 153-176، بازیابی از خبرگزاری فارس.
کوپال، عطاءالله (1386)، فراز و فرود نشانه‌شناسی از دانش تا روش، ماهنامه باغ نظر، 4 (7): 34 ـ 49.
دورینگ، کیت (1380)، قدرت، ترجمه عباس مخبر، تهران: آشتیان.
گیرو، پی‏یر (1380)، نشانه‏شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: نشر آگه.
مک کوال، دنیس و ویندال، سون (1388)، مدل‏های ارتباط جمعی، تدوین گودرز میرزایی، تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.
هال، استوارت و دیگران (1386)، مطالعات فرهنگی: دیدگاه‏ها و مناقشات، ترجمه محمد رضایی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
Brooker, P. (2000). Non – Democratic Regimes. MacMillan Press.
Dory, A. J. (2003). Civil Security: Americans & the Challenge of Homeland Security. Retrieved from csis: http:csis.org/ pubs/ 2003-civil-htm
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Bookws.
Kennan, G. F. (1985). Amecican Diplomacy. Chicago: Chicago, C.U.P.
McGinn, J. G., Treverton, G. F., Lsaacson, J. A., & Gompert, D. C. (2002). A Framework For Strategy Development. RAND National Defense Research Institute. Retrieved from https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2002/ MR1392.pdf
Migdal, J. (1988). Strong Socities & weak state. Princton: Princton University Press.
Saussure, F. (1959). course in general linguistics. London: Peter Owen.