دوره و شماره: دوره 29، شماره 112، آذر 1399 (فصلنامه پاییز) 
تأثیر بسیج ظرفیت‌ها و منابع ملی در جنگ‌های آینده

صفحه 131-166

جواد رفیعی راد؛ عباس رضایی؛ کیوان شیخ الاسلامی؛ محمدباقر فدائی؛ علی مرادی


ادبیات مقاومت از منظر قرآن و روایات

صفحه 167-199

سید حسین فرمی باف؛ کمال خواجه پور؛ ابوالقاسم عاصی