فرهنگ و امنیت ملی روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشیار، گروه مطالعات روسیه و اوراسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مطالعات روسیه و اوراسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سه دهه از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری روسیه جدید می‌گذرد و هنوز هم این کشور، دستخوش تلاطم‌ها و مشکلات ناشی از آن بحران بزرگ است. یکی از مسائل مهم امروز روسیه، نسبت آن با غرب است که به‌ویژه پس از بحران اوکراین، به یک مسأله پیچیده تبدیل شده که چشم‌انداز روشنی برای حل آن وجود ندارد. در نبود مبانی ایدئولوژیک گذشته و در رویارویی همه‌جانبه با غرب، مسکو به بازاندیشی در مقوله فرهنگ و سنت‌های روسی روی آورده و این مفهوم، در رفتار دولت و نیز سند جدید امنیت ملی این کشور به شکل جدی مطرح شده است. پرسش اصلی در این مقاله آن است که مفهوم فرهنگ چگونه در راهبرد امنیتی روسیه بازتاب یافته است؟ در پاسخ این فرضیه گفته شده «فرهنگ در راهبرد امنیتی روسیه به‌‌عنوان مقوله‌ای بنیادین، با سه کارکرد ایدئولوژیک و مشروعیت‌بخش، رسالت‌گرا و هویت‌بخش و نیز چون یک دارایی ارزنده و در معرض آسیب مطرح شده و این نشان‌دهنده تحولی اساسی در راهبرد امنیتی ملی روسیه است». روش تحقیق نیز «تحلیل محتوایِ کیفیِ اسناد و داده‌های موجود» است که براساس دو متغیر فرهنگ و امنیت و شاخص‌های آن‌ها کوشش شده تا اسناد راهبردی روسیه به‌ویژه سند امنیت ملی روسیه در سال 2021، ازنظر مفهوم فرهنگ بررسی، سپس براساس متون و تحلیل‌های موجود در کتب، مقالات، گزارشات و اظهارنظرهای نخبگان فکری و سیاسی و امنیتی به این مسأله پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russian Culture and National Security

نویسندگان [English]

 • Jahangir Karami 1
 • Elahe Karimi 2
1 Corresponding Author: Associate Professor, Department of Russian and Eurasian Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Russian and Eurasian Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

        Three decades have been passed since the collapse of the Soviet Union and the formation of a new Russia, and the country is still facing the problems and difficulties caused by that great crisis. One of the most important issues for Russia today is its relationship with the West especially after the Ukraine crisis in 2014, has become a complex issue with no clear prospects for resolving it. In the absence of past ideological foundations and in a comprehensive confrontation with the West, Moscow has reconsidered Russian culture and traditions, and this concept has been seriously addressed in the country's new national security document. The main question in this article is how the concept of culture is reflected in Russia's security strategy? In response to this hypothesis, "culture has emerged in Russia's security strategy as a fundamental category of the three functions of legitimizing ideology, national identity mission, and valuable vulnerable assets." The research method is "qualitative content analysis of existing documents and data" based on the two variables of culture and security and their indicators and then the analyzes in books, articles, reports, and comments of intellectual, political and security elites.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : National Security
 • Russia
 • the West
 • Culture
 • Identity
 1. منابع فارسی:

  1. اسنایدر، تیموتی (1398)، در مسیر ناآزادی، ترجمه هادی شاهی، تهران، کتاب پارسه.##
  2. بردیایف، نیکلای (1383)، کمونیسم روسی و مفهوم آن، ترجمه عنایت‌الله رضا، تهران، خورشیدآفرین.##
  3. جوزف استالین همچنان محبوب مردم روسیه، گزارش نظرسنجی لوادا در ایرنا، 30/1/1398 (https://www.irna.ir/news/83284331).##
  4. دوتکیویچ و دیگران (1399)، روسیه پس از فروپاشی شوروی؛ مردم، جامعه و اصلاحات، ترجمه محسن شجاعی، تهران، نگارستان اندیشه و ایراس.##
  5. دوگین، الکساندر (1391)، تئوری چهارم سیاست، روسیه و ایده‌های سیاسی قرن 21، ترجمه مهناز نوروزی، تهران، نشر سلمان آزاده.##
  6. شکیبی، ژند (1399)، روسیه و غرب‌انگاری، تهران، نگارستان اندیشه و ایراس.##
  7. کتزنشتاین، پیتر (1390)، فرهنگ امنیت ملی، ترجمه محمدهادی سمتی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.##
  8. نقیب‌زاده، احمد (1381)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، وزارت امور خارجه.##
  9. ویلیامز، مایکل (1390)، فرهنگ و امنیت، ترجمه روح‌الله طالبی آرانی و مرتضی نورمحمدی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.##

  منابع انگلیسی:

  1. Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community, April 9, 2021, Available at: https://www.dni.gov/files####/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf
  2. Bernstein, Danielle (2021), Russian Influence and Power, Gained from the Syrian Civil War, The Eurasia Center, Middle East Program, Available at: https://cdn.website-editor.net/9cbc1728769a439897acc7f1557971d9/files/uploaded##/2021RussianInfluenceinSyria_5EHTyM7PTs6vGAWJESjJ.pdf
  3. Bilandžić, Mirko (2018), Culture and national security: Contribution to critical security studies' discussions, Studia Ethnologica Croatica 30(1), Available at:

  https://www.researchgate.net/publication/330657144/##

  1. Buchanan, Elizabeth (2021).Russia’s 2021 National Security Strategy: Cool Change Forecasted for the Polar Regions, Available at: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-2021-national-security-strategy-cool-change-forecasted-polar-regions/##
  2. https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/kultura-i-ugrozy-naczionalnoj-bezopasnosti-strany/
  3. Kapoor, Nivedita(2021), Russia’s new national security strategy, ATLANTIC FILESJUL 07 2021, Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/russias-new-national-security-strategy/##
  4. Kapoor, Nivedita(2021), Russia’s new national security strategy, ATLANTIC FILESJUL 07 2021, Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/russias-new-national-security-strategy/##
  5. Korosteleva, Elena & Zachary Paikin(2021), Russia between east and west, and the future of Eurasian order, International Politics, volume 58, Available at:##

  ##https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00261-5

  1. National Security Strategy of the Russian Federation, Availabla at:##

  ##http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001/[In Russian]

  1. Paul, Anirban (2019), “Russia and the ‘Geo’ of its Geopolitics”, ORF Occasional Paper No. 202, July 2019, Observer Research Foundation, Available At: https://www.orfonline.org/research/russia-and-the-geo-of-its-geopolitics-52857/
  2. Serebryany, Igor (2021), The National Security Strategy Has Been Retargeted From External Threats to Internal Ones, Expert.ru, Available at: https://expert.ru/2021/07/6/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-perenatselena-s-vneshnikh-ugroz-na-vnutrenniye/##
  3. Trenin, Dmitri(20210, Russia’s National Security Strategy: A Manifesto for a New Era, Carnegie Moscow Center, Available at: https://carnegie.ru/commentary/84893/##
  4. Zagorski, Andrei (2009), The Russian Proposal for a Treaty on European Security: From the Medvedev Initiative to the Corfu Process, In: IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2009, Baden-Baden 2010, pp. 43-59, Available at:

  ##https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/09/Zagorski-en.pdf

  منابع روسی:

  1. Евстафьев А. Е., (2021), Культура и угрозы национальной безопасности страны, Availabla at: https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-uchyonyx/kultura-i-ugrozy-naczionalnoj-bezopasnosti-strany/##
  2. Костина А. В., Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И., Луков В. А., (2020) Культура как фактор национальной безопасности современной России: значение и ролевая модель. Москва.##
  3. Кошкин Р.П., (2016), "Влияние культуры, образования и воспитания на национальную безопасность", Стратегические приоритеты. № 4.##
  4. Сапрыкин В.А., (1997), Культура – фундамент национальной безопасности России Available At: ##http://old.nasledie.ru/oboz/N07_97/7_10.HTM
  5. Сергиевская Наталия, (2021), Будет способствовать сбережению народа России: Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности России, Available at:##
  6. https://russian.rt.com/russia/article/881375-putin-nacionalnaya-strategiya-rossii /##