تأثیر جریان مجتمع نظامی ـ صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر مطالعه موردی: اندیشکده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه تهران

چکیده

پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱، مبارزه با تروریسم جهانی به بهانه‌ای جهت اتخاذ سیاست‌های تهاجمی ایالات ‌متحده در بسیاری از مناطق جهان تبدیل گردید. دستاویز مقابله با گروه‌های تروریستی که موجب لشکرکشی به غرب آسیا شد و در سال‌های پس از آن با اتخاذ استراتژی جنگ نیابتی، آتش نزاع و درگیری را در این منطقه روشن نگاه داشت؛ سیاستی که دیگر مناطق ازجمله شرق آسیا را هم به یک منطقه همواره ملتهب تبدیل کرد. مسئله‌ای که به‌واسطه نفوذ جریانی تحت‌عنوان مجتمع نظامی ـ صنعتی و اضلاع متنفذ آن در ساختار قدرت آمریکا صورت پذیرفته و نقش اندیشکده‌ها به‌عنوان یکی از ارکان این جریان در آن بسیار پررنگ است. به همین جهت در پژوهش پیش ‌رو، با طرح این سؤال که جریان مجتمع نظامی صنعتی چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر داشته است، این فرضیه را به آزمون می‌گذاریم که جریان مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا پس از یازده سپتامبر، با استفاده از بازوان تأثیرگذار خود به‌ویژه اندیشکده‌ها، باعث اتخاذ سیاست‌های جنگ‌طلبانه و در پی آن، ایجاد بحران در بسیاری از مناطق جهان گردیده که نتیجه آن، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با صنایع نظامی و فروش جنگ‌افزار به بسیاری از کشورهای درگیر است. درواقع این پژوهش با روش ترکیبی، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع اینترنتی، به تبیین تأثیر مجتمع نظامی ـ صنعتی و به‌طور ویژه رکن مؤثر آن یعنی اندیشکده‌ها در سیاست خارجی جنگ‌طلبانه ایالات متحده می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Flow of the Military-Industrial Complex on the Foreign Policy of the United States after September 11: A Case Study of thinking Rooms

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Mousavi 1
  • Majid Adeli 2
1 Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Corresponding author: MA in North American Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is aimed at investigating and identifying the problems of Iran’s human resources performance appraisal system. The research follows a qualitative approach based on synthetic method. The statistical population of the study consists of the studies conducted during 2000 to 2019 in the field of the pathology of Iran’s human resource performance appraisal system selected through specific search keywords in the national databases. Totally, 114 studies were selected to be investigated. From among these studies, 29 were chosen on the basis of several screening stages and were then evaluated in terms of their titles, abstracts, and contents. The data are obtained by the qualitative analysis of the research documents. Content analysis method was also used for analyzing the research data in three stages (open, axial, and selective types). Analyzing the data in 101 open codes and 32 axial categories and grouping them into 11 dimensions revealed that Iran's human resources performance appraisal system faces problems in these areas: socio-cultural, technological infrastructure, resources and facilities, organizational-managerial, systems, appraisal program design, appraisal Implementation, performance analysis and feedback, evaluation results, and application of the results and consequences. The results of the data analysis led to the identification of the flaws in the Iranian human resources performance appraisal system in the form of a comprehensive model. Therefore, the designed model provides an appropriate framework for organizations to pathologically appraise their human resource performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetical research
  • pathology
  • human resource performance appraisal
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ بابایی، مجتبی (1394،. نقش اتاق‌های فکر در تصمیم‌سازی سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران، فصل‌نامه مطالعات روابط بین‌الملل، 29، 59-80.
براون، کیسی (1383)،. نسبت دولت و سیاست خارجی، ترجمه سیدسعادت حسینی، فصل‌نامه راهبرد، 31، 117 – 134.
ملکی، عباس (1382)، فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران، فصل‌نامه راهبرد، 29، 81-109.
Alex, D.(2019, July 6). General Dynamics / Raytheon FIM-92 Stinger. Retrieved from https://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=30
Allison, Graham.(1971). the essence of decision. Retrieved from https://www.scribd.com/presentation/88551735/The-Essence-of-Decision
Arena, M., Graser, J., & DeLuca, P. (2013). What Can We Learn from Prior Industrial Base Assessments to Inform Decisions for the Future? In Implications of an Air Force Budget Downturn on the Aircraft Industrial Base: An Exploratory Analysis (pp. 11-24). RAND Corporation. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt5hhvh0.11
Award for Global Corporate Citizenship.(2019, May 6). Retrieved from https://www.wilsoncenter.org/about-the-awardees
Bernstein, Barton. (1999). Foreign Policy, (114), 121-126. doi:10.2307/1149596
Chang, F.(2014, November 24). Chinese Submarines and Indian ASW in the Indian Ocean. Retrieved from https://www.fpri.org/2014/11/chinese-submarines-and-indian-asw-in-the-indian-ocean/
Choudry, A. (2008, December 11). The Military-Industrial Complex: Impacts on the Third World. Retrieved from https://www.globalresearch.ca/the-military-industrial-complex-impacts-on-the-third-world/11361
Corporation and Trade Association Donors(2020). Retrieved from https://www.csis.org/support-csis/our-donors/corporation-and-trade-association-donors
Eaglen, M & Salmon, D.(2011, December 5). Super Committee Failure and Sequestration Put at Risk Ever More Military Plans and Programs. Retrieved from https://www.heritage.org/defense/report/super-committee-failure-and-sequestration-put-risk-ever-more-military-plans-and
Edward R. Harshberger.(2020). Retrieved from https://www.rand.org/about/people/h/harshberger_edward_r.html
Ford, C. (2018,August 3). Caroline Kennedy Joins Carnegie Corporation of New York Board of Trustees. Retrieved from https://www.carnegie.org/news/articles/caroline-kennedy-joins-carnegie-corporation-new-york-board-trustees/
FPRI Elects Three New Members to Its Board of Trustees. (2012, October 13). Retrieved from https://www.fpri.org/news/2012/10/fpri-elects-three-new-members-to-its-board-of-trustees/
Gansler, J. (2011). Democracy’s Arsenal: Creating a Twenty-First-Century Defense Industry. London, Engeland: The MIT Press. Retrieved from http://library.lol/main/8745B2FE8F1C81DBE4E297019824BA90
Global Research News. (2013, October 15). War or No War on Syria: Conflict of Interest of “Experts” who Commented in Favor of Military . Retrieved from Interventionhttps://www.globalresearch.ca/war-or-no-war-on-syria-conflict-of-interest-of-experts-who-commented-in-favor-of-military-intervention/5354336
Gunnar, U.(2017, July 11). Saudi Arabia: What’s Really Behind Trump’s Hypocrisy? Retrieved from https://journal-neo.org/2017/07/11/saudi-arabia-what-s-really-behind-trump-s-hypocrisy/
Hartung, W. (2012). The Prophets of  War, Lockheed Martin and The making of The Military-Industrial  Complex,New York, U.S.A: Bold Type Books. Retrieved from http://library.lol/main/B47F573579996EDD0D9F33DEBFFE226F
Heritage Impact. (2018, February 23). Vice President Pence Selects Heritage Expert for National Space Council’s Users Advisory Group. Retrieved from https://www.heritage.org/space-policy/impact/vice-president-pence-selects-heritage-expert-national-space-councils-users
Herman, Arthur. (2011). How Israel’s defense industry can help save America. Retrieved from https://www.aei.org/articles/how-israels-defense-industry-can-help-save-america/
Hossein-Zadeh, I(2006, September 1). Behind the Plan to Bomb Iran. Retrieved from https://www.globalresearch.ca/behind-the-plan-to-bomb-iran/3120
Holmes, K.(2009, Apr 17). Why Cut Missile Defense Now? Retrieved from https://www.heritage.org/europe/commentary/why-cut-missile-defense-now
Holmes, K.(2011, Jul 7). A Treaty that Actually Helps Us and Our Allies. Retrieved from https://www.heritage.org/defense/commentary/treaty-actually-helps-us-and-our-allies
Johnson, C.(2004). The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic,New York, U.S.A: Metropolitan Books. Retrieved from http://library.lol/main/ED9FE333244B248FD3092E1A630BA353
Johnson, C. (2006). Nemesis: The Last Days of the American Republic (American Empire Project), New York, U.S.A: HenryHolt&Company. Retrieved from http://library.lol/main/29C028A454BA095006B65ED394B8C7C5
Johnson, A. (2017, May 8). Lockheed Martin-Funded Experts Agree: South Korea Needs More Lockheed Martin Missiles. Retrieved from https://www.globalresearch.ca/lockheed-martin-funded-experts-agree-south-korea-needs-more-lockheed-martin-missiles/5589219
Klingner, B.(2015, June 12). South Korea Needs THAAD Missile Defense. Retrieved from https://www.heritage.org/defense/report/south-korea-needs-thaad-missile-defense
Kochems, A & Gentilli, D.(2005, December 7). When Government Regulations Hinder Security: Shoulder-Fired Missile Defenses. Retrieved from https://www.heritage.org/defense/report/when-government-regulations-hinder-security-shoulder-fired-missile-defenses
Lewis, Jenny. (2007). Graham T Allison's 'The Essence of Decision'. Journal of Health Services Research & Policy, Vol. 12 No. 2
MCCartney, J & McCartney, M.(2015). Americas War Machine,New York, U.S.A: Thomas Dunne Books. Retrieved from http://library.lol/main/44655D34EC9C5BCABC81282A0C24E3EE
Military-​Industrial Complex. (2018, August 21). Retrieved from https://www.history.com/topics/21st-century/military-industrial-complex
Naureckas, J.(2017, July 18). US Missile Defense Will Protect You From North Korea. https://www.globalresearch.ca/us-missile-defense-will-protect-you-from-north-korea/5599934
O’Hanlon, M.(2013, June 19). F-35 Rollout: Halving the Procurement Could Save $5B Annually. Retrieved from https://www.brookings.edu/testimonies/f-35-rollout-halving-the-procurement-could-save-5b-annually/
Pavelec, M, S. (2010). Military Industrial Complex and American Society,California , http://library.lol/main/2440E56CA554E8709BB29A58DEAF05DF
Petras, J (2009, June 8). Zionism, Militarism and the Decline of US Power, U.S.A .Retrieved from https://www.amazon.com/Zionism-Militarism-Decline-US-Power/dp/0932863604
Pieraccini, F. (2017, July 26). The Military Industrial Complex Is Undermining US National Security. Retrieved from https://www.globalresearch.ca/the-military-industrial-complex-is-undermining-us-national-security/5601108
RAND Study Estimates Multiyear Purchase of F-22A Fighters Would Save Air Force Hundreds of Millions of Dollars.(2007, June 29). Retrieved from https://www.rand.org/news /press/2007/06/29.html
Sapolsky, H & Gholz, E &Talmadge, C. (2017). US Defense Politics: The Origins of Security Policy, New York, U.S.A: Routledge.
Schultz, James. (1997). A Framework for Military Decision Making under Risks (pp. 5-17, Rep.). Air University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/resrep13847.8
Spoehr, T.(2019, May 10). Acting Defense Chief  Shanahan Tapped to Succeed Mattis at Pentagon. Retrieved from https://www.heritage.org/defense/commentary/acting-defense-chief-shanahan-tapped-succeed-mattis-pentagon
The Wilson Policy Council.(2020). Retrieved from https://www.wilsoncenter.org/wilson-policy-council
Thrall, A & Dorminey,C.(2018, March 13). Risky Business: The Role of Arms Sales in U.S. Foreign Policy. Retrieved from https://www.cato.org/publications/policy-analysis/risky-business-role-arms-sales-us-foreign-policy
Yanarella, Ernest. (1975). "Reconstructed Logic" & "Logic-in-Use" in Decision-Making Analysis: Graham Allison. Polity, 8(1), 156-172. doi:10.2307/3234353