نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، مدرس و پژوهشگر دانشگاه

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

در چارچوب دانش «مطالعات بین‌الملل» همه‌ پدیده‌های سیاسی متغیرند. به عبارتی جهان سیاست بین‌الملل معجونی از متغیرها است. در این روند مطالعه صعود همه‌جانبه چین در نظام بین‌المللی به عنوان قدرت نوظهور، موضوعی راهبردی است. معماری سیاسی و نوع نگاه مقامات فعلی چین از مناسبات نظام بین الملل بسیار متفاوت از رهبران پیشین این کشور است. رهبران چینِ جدید تلاش دارند به دور از هیاهوی نمایش قدرت، برنامه و عملکرد خود را برای هژمونی در صحنه بین‌المللی و به دور از رویارویی با آمریکا به منصه ظهور برسانند. بی‌تردید چین در بازطراحی و هدایت نظام جهانی آینده نقشی فعال و تعیین‌کننده خواهد داشت. یافته‌ها: برتری چین در نظام جهانی آینده مبتنی بر مولفه‌های قدرت؛ هژمونیِ نظام تک‌قطبی به رهبری آمریکا را با تنگناهای استراتژیک مواجه خواهد ساخت. هدف: بررسی زمینه‌های نقش‌آفرینی چین در نظام جهانی آینده و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. نتیجه: محدودیت‌ها و تهدیدات راهبردی آمریکا برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کم‌شدت یا بی‌تاثیر خواهد شد و موجبات توسعه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می‌کند. گردآوری داده‌ها: اسنادی-کتابخانه‌ای، روش تحلیل اطلاعات: کیفی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's role in the future world order from the perspective of national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad najafi 1
  • Syrus hajizade 2
1 .
2 University
چکیده [English]

In the framework of the knowledge of "international studies" all political phenomena are variable. In other words, the world of international politics is a mixture of variables. In this process, the study of China's all-encompassing rise in the international system as an emerging power is a strategic issue. The political architecture and views of current Chinese officials on international relations are very different from those of previous Chinese leaders. The leaders of the new China are trying to bring their hegemony to the forefront of hegemony on the international stage and away from confrontation with the United States, away from the hustle and bustle of showcasing power. Undoubtedly, China will play an active and decisive role in redesigning and guiding the future world order. Results: China's superiority in the future world system based on components of power; The hegemony of the US-led monopoly system will face strategic bottlenecks. Objective: To study the context of China's role-playing in the future world system and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran. Conclusion: US strategic constraints and threats to the national security of the Islamic Republic of Iran will be severe or ineffective, and will also allow the Islamic Republic of Iran to develop its power and influence in the region and the world. Data collection: documentary-library, information analysis method: qualitative

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Mapping
  • The Future World Order
  • Iran
  • National Security
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز (1395)، «عقلانیت استراتژیک چین و روابط دفاعی - امنیتی با ایران»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره 21، ص 159-194.
الوند، مرضیه السادات و عسگرخانی، ابومحمد (1393)، «کارویژه های قدرت نرم در سیاست خارجی چین»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، شمارۀ 5، ص 1-25.
پوراحمدی میبدی، حسین و سعیدی، روح‌الامین (1390)، «رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصه ی جهانی: رویکردی گرامشینیستی»، رهیافت های سیاسی و بین‌المللی، شمارۀ 28، ص 143-178.
پورحسن، ناصر؛ احمدیان، سجاد و قربانی، وحید (1396)، «ارزش‌های آسیایی؛ تقدم توسعه برحقوق بشر»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (علمی پژوهشی)، شمارۀ 22، ص 39-54.
جلالی مقدم، مسعود (1379)، درآمدی بر جامعه شناسی دین و آرای جامعه شناسان بزرگ درباره دین، تهران: نشر مرکز.
جهان بین، فرزاد (1395)، «جمهوری اسلامی ایران و ایفاء نقش در نظام چندقطبی آینده (فرصت‌ها و چالش‌ها)»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شمارۀ 20، ص 77-99.
چگینی زاده، غلامعی (1386)، «چین در حال ظهور: سناریوهای محتمل»، پژوهش‌های حقوق و سیاست، شمارۀ 23، ص 17-54.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و فرازی، مهدی (1390)، «موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه» پژوهشنامه علوم سیاسی، دورۀ ششم، شمارۀ 4، ص 107-143.
دهقان، حسین و خداکرم، محمد (1391)، «نقش نفت و گاز در مناسبات راهبردی ایران و چین»، فصلنامه ره‌نامه سیاستگذاری، شمارۀ 3، ص 91-108.
رضایان قیه باشی، احد و کاظمی، معصومه (1393)، «تصویرپردازی و کلان‌تصاویر آیندۀ سیاست جهانی؛ تصویرپردازی روشی مناسب برای شناخت آینده در جهان پیچیده»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 3، ص 173-200.
رضایی، علیرضا (1388)، «چالش‌های نظام بین‌الملل پسا جنگ سرد و هژمونی آمریکا»، نخستین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
رضایی، علیرضا (1387)، «چین و موازنه نرم در برابر هژمونی آمریکا در عرصه نظام بین‌الملل»، راهبرد یاس، شمارۀ 16، ص 281-298.
سنایی، مهدی (1390)، روابط ایران و آسیای مرکزی: روندها و چشماندازها، تهران: دفتر مطالعـات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
سیمبر، رضا؛ قربانی، وحید و مرادی افراپلی، عیسی (1392)، «وحدت کره و قدرت‌های بزرگ»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 18، ص 161-188.
موسوی شفائی، مسعود و شاپوری، مهدی (1395)، «آمریکا و نظام بین‏الملل: از نظم تک‌قطبی تا نظم فراقطبی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شمارۀ 18، ص 139-165.
قلی‌زاده، عبدالحمید (1389)، تحلیل روابط چین و امریکا در چارچوب تئوری سیکل قدرت 1990-2008، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
کرمی، جهانگیر و کوزه‌گر کالجی، ولی (1393)، «الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شمارۀ 20، ص 127-159.
کرمی، جهانگیر (1383)، «نظام بین‌المللی جدید: هژمونی، چندقطبی یا یک- چندقطبی»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال 12، شمارۀ 48، ص 81-111.
مظفرپور نعمت‌الله (1383)، «نظم بین‌الملل در دیدگاه آمریکا»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل‌شناسی- آمریکاشناسی، سال پنجم، شمارۀ 2.
مومنی، میرقاسم (۱۳۹۳/۰۵/۰۶)، «بریکس و تاثیر آن در نظام بین‌المللی چند قطبی»، مشاهده آنلاین در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ در:
هادی‌زاده، مادی و عزتی، عزت‌اله (1393)، «نقش ژئواکونومی در اهداف استراتژیک ایران در قرن بیست و یکم جهان»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال یازدهم، شماره 44، ص 1-13.
Cole D. Bernard (2014), "The History of the Twenty-First-Century Chinese Navy", Naval War College Review, Vol. 67, No. 3, pp. 43-63.
Farrell, Timothy J. (2015), "The Rise of China and the Future of the International Political System", Political Science Student Scholarship, No.2.
Field, Thomas G. (2009), "Focus on Intellectual Property", accessed Jan 14 2018 in: http://www. america.gov/media/pdf/books/iprbook.pdf.
Harold, Scott W. and Nader, A (2012), "China and Iran: Economic, Political, and Military Relations. Santa Monica, CA: RAND Corporation", available in: https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html.
Huang, Mab (2004), "Debating Asian Values: saying too little or saying too much?". Accessed 7/10/2017 in: www2.scu.edu.tw/politics/journal/doc/J10/01.pdf‎.
Ikenberry, G. John (2008), “The Rise of China: Power, Institutions, and the Western Order". In: Ross, Robert S. and Zhu Feng (eds.), China’s Ascent: Power, Security, and the Future of International Politics, New York: Cornell University Press.
Liangxiang, Jin (Sep 15 2017), "Can Rouhani bring Iran into the international system?", online in: http://www.siis.org.cn/Research/EnInfo/4235
Li, M (2009), "Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect". In M. Li (Ed), Soft Power China’s Emerging Strategy in International Politics, New York: Lexington Books.
Mingjiang, Li (2010), “Cooperation for Competition: China’s Approach to Regional Security in East Asia”, Security Politics in Asia and Europe, pp. 121-135.
President Xi Jinping (2013), "President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries ", available in: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
Pieraccini, Federico (2017), "How a United Iran, Russia and China are Changing The World - For the Better", available in: https://www.strategic-culture.org/news/2017/01/01/how-united-iran-russia-china-changing-world-better.html
Santasombat, Yos (2015), Impact of China's Rise on the Mekong Region, US: Palgrave Macmillan.
Schweller, Randall L. and Xiaoyu, Pu (2011), “After Unipolarity: China’s Visions of International Order in an Era of U.S. Decline”, International Security, Vol. 36, No. 1, pp. 42-72.
Wang, H. & Lu, Y. (2008), "The Conception of Soft Power and its Policy Implications: a comparative study of China and Taiwan", Journal of Contemporary China, Vo. 56, pp. 425–447.