دوره و شماره: دوره 31، شماره 121 - شماره پیاپی 4، اسفند 1401، صفحه 0-0 (فصلنامه زمستان) 
مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها

صفحه 27-56

اصغر شاکری؛ عبدالحسین الله کرم؛ مصطفی ساوه درودی؛ ابراهیم خلیلی


بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس

صفحه 125-147

علیرضا صفایی مهر؛ محمد مهربان هلان؛ محمد پور خوش سعادت؛ محمد جواد نجفی