چگونگی بازتولید قدرت طالبان در افغانستان بر مبنای تئوری کاتاستروف-چارچوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی بازتولید قدرت طالبان در افغانستان بر مبنای تئوری کاتاستروف «رنه تام» و نظریه چارچوب «اسنو» و «بنفورد» و همچنین ارائه راهکارهای دفاع از مرزهای شرق ایران است. در همین راستا سؤالی که مطرح می‌شود عبارت است از اینکه «طالبان چگونه و با کاربست چه چارچوب‌هایی توانست در مدت زمان اندک بر بخش وسیعی از جغرافیای افغانستان مسلط شود؟ و راهکارهای حفاظت از مرزهای شرقی کشور در شرایط کنونی چیست؟». نتایج حاصل از تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و همچنین با تلفیق نظریه «چارچوب» و «کاتاستروف» و طراحی مدل مفهومی جدید بدست آمده، نشان دهنده این است که نیروهای طالبان بر مبنای چارچوب تشخیصی توانستند پیش فهم‌ها وذهنیت خود را به بخش قابل توجهی از اجتماع افغانستان قابل پذیرش نمایند.براساس چارچوب پیش‌آگاهی، طالبان راه حل اصلی را در تشکیل حکومت و مفصلبندی ابعاد اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی شهروندان در شریعت اسلامی مورد تفسیر خود دانسته و بر مبنای چارچوب انگیزشی در شرایط فعلی برخلاف گذشته، با وقایعی چون خروج نیروهای ناتو و بخصوص آمریکا، کمک‌های نظامی-اقتصادی کشورهایی چون پاکستان و توسل به وعده های جذاب هم انگیزه و توان تسلط کامل را باز یافته و هم کاربرد مذاکره را در کنار یورش مسلحانه لازم می‌داند.مجموعه این عامل فرصت لازمت جهت تشکیل مجدد دولت طالبان را فراهم ساخته است.دراین شرایط مهمترین راهکارهای حافظتی ایران در پاسداری از مرزهای شرقی عبارتند از:تقویت نیروهای مرزهای شرقی، صبر استراتژیک و پرهیز از کنش نظامی، بالابردن اشرافیت اطلاعاتی و تلاش در متقاعد کردن طالبان در حفظ آرامش و انعطاف لازم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to reproduce Taliban power in Afghanistan Based on the Catastrophe- Catastrophe theory

نویسنده [English]

 • mohsen shafiee
Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to study how the Taliban's power in Afghanistan is reproduced based on the René Tom catastrophic theory and the Snow and Benfour framework theory, as well as to provide solutions for defending Iran's eastern borders. In this regard, the question that arises is "How and by what frameworks did the Taliban manage to gain control of a large part of Afghanistan in a short period of time?" "And what are the solutions to protect the country's eastern borders in the current situation " ?The results of the study, show that Based on the forecasting framework, the Taliban interpreted the main solution in forming the government and articulating the social, cultural, economic and political dimensions of the citizens in Islamic law, and based on the motivational framework in the current situation, unlike in the past, with events such as NATO withdrawal. And the United States, in particular, sees the military-economic aid of countries like Pakistan and the recourse to attractive promises both to regain the impetus and power of complete domination and to necessitate the use of negotiation alongside armed aggression. This set of factors has provided the necessary opportunity to re-form the Taliban government. Under these circumstances, Iran's most important security measures in protecting the eastern borders are: strengthening the eastern border forces, strategic patience and avoiding military action, raising the intelligence aristocracy and trying to persuade the Taliban to maintain the necessary calm and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taliban
 • Afghanistan
 • Iran
 • catastrophe
 • Catastrophe theory
 1. جمالی، جواد (1388)، «توان سنجی بازیگران صحنه نبرد با طالبان پاکستان»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 39، 231- 250.

  جوادی ارجمند، محمد جعفر (1388)، «تحرک های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا»، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 3، صص 43 - 60.

  حبیب الله پور، سیده سمیه، (1392)، «عوامل شکل گیری و گسترش طالبان پاکستان»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 56،  175- 200.

  خامنه­ای، سید علی، (1400)، نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم با رهبر انقلاب، 6/6/1400، https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=48573

  رشید، احمد، (1380)، طالبان: اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید، مترجمان: صادق باقری، اسدالله شفایی، تهران: دانش هستی

  سجادی، سیدعبدالقیوم (1377)، «طالبان؛ ایران و پاکستان: مطالعه سیاست­خارجی ایران پاکستان و عربستان درباره­افغانستان از سقوط مزار تا کنون»، فصلنامه علوم­سیاسی، شماره 2، صص 247 - 268 .

  شفیعی، اسماعیل؛ عیدوزایی، نعیم،(1392)، «نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان»، مطالعات شبه قاره، شماره 16، صص 91 -126.

  غزالی محمد بن محمد، (1351)، احیاء علوم الدین ترجمه مٌوید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی

  مبارز، عبدالحمید، (1999)، از سقوط سلطنت تا ظهور و اجراآت طالبان، پاکستان: مرکز نشر میوند، پیشاور.

  نظری، محمد علی (1391)، «نقش فرهنگ قبیله‌ای در پیدایش طالبان»، مجله بلاغ »، شماره 38 و 39 ، 215-240.

  هندی، شاه ولی الله (1310)، قره العینین فی تفضیل الشیخین، پیشاور پاکستان.

  Ali, drees; Stewart, Phil (2021). "Taliban Consolidation and Foothold". Reuters. Reuters, Asia Pacific, July 21, 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/half-all-afghan-district-centers-under-taliban-control-us-general-2021-07-21/

  Aljazeera, (2021), Taliban captures key Afghan border crossing with Iran: Officials, 9 Jul 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/9/taliban-afghanistan-border-crossing-iran.

  August 17, 2021, https://apnews.com/article/middle-east-business-afghanistan-43d8f53b35e80ec18c130cd683e1a38f

  Aziz, Omer (2014). "The ISI's Great Game in Afghanistan." The Diplomat. 8 June 2014.

  Batmanghelidj, Esfandyar, (2021), The capture of Kabul: What the Taliban takeover will mean for Iran’s economy, 25 August 2021 4, https://ecfr.eu/article/the-capture-of-kabul-what-the-taliban-takeover-will-mean-for-irans-economy/

  Berry, M.V, (1977), Focusing and twinkling: critical exponents from catastrophes in non-Gaussian random short waves, Journal of Physics A: Mathematical and General, 10(12): 2061–2081.

   Chappell, Bill (2016). “Explosion Kills 4 Americans At Bagram Airfield, Largest NATO Base In Afghanistan.” NPR, NPR, 12 Nov. 2016, www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/12/501821621/explosion-kills-4-a....

  Demirjian, Karoun (17 August 2021). "Administration estimates that up to 15,000 Americans remain in Afghanistan, Senate aides say",17 August 2021, The Washington Post.

  Ellis-Petersen, Hannah,  (2021), Taliban declares ‘war is over in Afghanistan’ as foreign powers exit Kabul, Aug 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/taliban-declares-war-is-over-in-afghanistan-as-us-led-forces-exit-kabul

  Entous, Adam; Barnes, Julian E. (2014), “Behind Bowe Bergdahl's Release, a Secret Deal That Took Three Years.” The Wall Street Journal, Dow Jones & Company, 2 June 2014, www.wsj.com/articles/behind-bergdahls-release-a-secret-deal-that-took-th....

  Felbab-Brown, V. (2010). Shooting up: Counterinsurgency and the war on drugs. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

  Forsythe, David (1999). Encyclopedia of human rights (Volume 1 ed.), Oxford University Press.

  George, Susannah(2021), Afghanistan’s military collapse: Illicit deals and mass desertions, 2 June 2014, https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/15/afghanistan-military-collapse-taliban/

  Guelke, Adrian (2006). Terrorism and Global Disorder: Political Violence in the Contemporary World, Volume 8 of International Library of War Studies, Bloomsbury Academic.

  Hayeri, Kiana, (2021), As the Taliban return, Afghanistan's past threatens its future The freedoms Afghans have gained since 2001 are in jeopardy as extremists complete their takeover of the nation, spurred by U.S. exit, AUGUST 15, 2021, https://www.nationalgeographic.com/history/article/as-the-taliban-rise-again-afghanistans-past-threatens-its-present

  Hunter, Shireen, (2021), There goes the neighborhood: How Iran may be impacted by Taliban rule, SEPTEMBER 1, 2021, https://responsiblestatecraft.org/2021/09/01/there-goes-the-neighborhood-how-iran-may-be-impacted-by-taliban-rule/

  Ismail, Mohammad(2021), Behind the collapse of the Afghan army: illicit deals and mass desertions, 8 June 2014,  https://today.in-24.com/News/243585.html

  Jeffrey, Craig; Harriss, John (2014). Keywords for Modern India. Oxford University Press.

  Joshuaproject, (2021), Afghanistan, https://joshuaproject.net/countries.

  Klandermans, Bert; Kriesi, Hanspeter; Tarrow, Sidney (1988), From Structure to Action: Social Movement Participation Across Cultures, Greenwich, Conn, JAI Press.

  Knickmeyer, Ellen,(2021), Costs of the Afghanistan war, in lives and dollars,

  Kramer, Andrew E. (2021). "Leaders in Afghanistan's Panjshir Valley defy the Taliban and demand an inclusive government." The New York Times, 18 August 2021,  https://www.nytimes.com/live/2021/08/18/world/taliban-afghanistan-news#taliban-panjshir-valley

  Maley, William, (1998), Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban. New York: New York UP.

  Matinuddin, Kamal (1999). "The Taliban's Religious Attitude". The Taliban Phenomenon: Afghanistan 1994–1997. Karachi: Oxford University Press.

  Matinuddin, Kamal (1999). The Taliban Phenomenon, Afghanistan 1994–1997, Oxford University Press.        

  Motlagh, Jason (2021), Will the Taliban Rise Again?, August 15, 2021, https://www.nationalgeographic.com/history/article/as-the-taliban-rise-again-afghanistans-past-threatens-its-present

  Motlagh, Jason, (2021), As the Taliban return, Afghanistan's past threatens its future The freedoms Afghans have gained since 2001 are in jeopardy as extremists complete their takeover of the nation, spurred by U.S. exit, AUGUST 15, 2021, https://www.nationalgeographic.com/history/article/as-the-taliban-rise-again-afghanistans-past-threatens-its-present

  Nationalgeographic,(2021), Afghanistan and Pakistan Ethnic Groups, https://www.nationalgeographic.org/maps/afghanistan-and-pakistan-ethnic-groups/

  Nordland, Rod; Rubin, Alissa J. (2013), "Taliban Flag Is Gone in Qatar, but Talks Remain in Doubt", 24 June 2013, The New York Times.

  Npr(2021), Reasons A Taliban Takeover In Afghanistan Matters To The World,  August 15, 2021 https://www.npr.org/2021/08/14/1027375958/taliban-afghanistan-takeover-the-world-humanitarian-china-pakistan

  Nytimes, (2021), Kabul falls to the Taliban as the Afghan government collapses and the president flees, Aug. 15, 2021,

   https://www.nytimes.com/2021/08/15/world/asia/afghanistan-talibal-jalalabad-falls.html

  O'Donnell, Lynn; Khan, Mirwais (2020). "Taliban Leadership in Disarray on Verge of Peace Talks." Foreign Policy, 29 May 2020, https://foreignpolicy.com/2020/05/29/taliban-leadership-disarray-coronavirus-covid-peace-talks/

  Pollowitz, Greg (2014). “The Taliban Warns ISIS of Being Too Extreme.” National Review, National Review, 31 Dec. 2014, www.nationalreview.com/the-feed/taliban-warns-isis-being-too-extreme-gre....

  1. Thom,(1972), Stabilité structurelle et morphogénèse, Benjamin.

  Rasheed, Zaheena; Ibrahim, Arwa; Siddiqui, Usaid (2021) Taliban offers amnesty, promises women’s rights and media freedom, 17 Aug 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/evacuation-flights-resume-as-biden-defends-afghanistan-pullout

  Rashid, Ahmed (1996). Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale University Press.

  Rashid, Ahmed (1996). Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale University Press.

  Rashid, Ahmed (2010). Taliban, New Haven, CT: Yale University Press.

  Reuters, (2021), Taliban name new Afghan government, interior minister on U.S. sanctions list, Reuters, September 8, 2021, https://www.reuters.com/world/india/taliban-fire-air-scatter-kabul-protesters-no-reports-injuries-2021-09-07/

  Roggio, Bill; Weiss, Caleb (2017). “Taliban Promotes 4 Previously Unidentified Training Camps in Afghanistan.” FDD's Long War Journal, FDD's Long War Journal, 29 June 2017, www.longwarjournal.org/archives/2017/06/taliban-promotes-4-previously-un....

  Saikal, A. (2004). Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival. I.B.Tauris.

  Sanger, David E. (2021). "For Biden, Images of Defeat He Wanted to Avoid", 15 August 2021, The New York Time, https://www.nytimes.com/2021/08/15/us/politics/afghanistan-biden.html.

  Semple, Michael (2015), “Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement.” United States Institute of Peace, Peaceworks, 5 Dec. 2015, www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-s....

  Semple, Michael (2015). “Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement.” United States Institute of Peace, Peaceworks, 5 Dec. 2015, www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-s....

  Sharifi, Shoaib, and Louise Adamou, (2018), “Taliban Threaten 70% of Afghanistan, BBC Finds.” BBC News, BBC, 31 Jan. 2018, www.bbc.com/news/world-asia-42863116.

  Snow, David A, Robert D. Benford (1988). "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization", International social movement research 1 (1), 197-217.

   Snow, David A., R. Burke Rochford, Jr., Steven K. Worden, and Robert D. Benford. (1986), "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation." American Sociological Review, 51: 464-481.

  Snow, David A. and Benford, Robert D. (2000), "Mobilization Forum: Comment on Oliver and Johnston (Clarifying the Relationship between Framing and Ideology)", Mobilization: An International Journal 2000, 5(1). (Snow & Benford, 2000: 36)

  Takeyh, Ray, (2021), Where Iran Stands on the Taliban Takeover in Afghanistan, August 30, 2021, https://www.cfr.org/in-brief/where-iran-stands-taliban-takeover-afghanistan

  The Visual Journalism Team, (2021),  Afghanistan: How many refugees are there and where will they go?, 31 August 2021,https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177

  Zeeman, E.C, (1977), Catastrophe theory, Selected papers 1972–1977, Addison-Wesley.

  Nada, Garrett, (2021), Iran, Afghanistan and the Taliban, July 28, 2021, https://iranprimer.usip.org/blog/2021/jul/28/iran-afghanistan-and-taliban