نویسنده = ���������������� ����������
دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 9-35

علیرضا فرشچی؛ مرتضی اسماعیلی


بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

ابراهیم متقی؛ ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسمعیلی


تعارضات نامتقارن وتحولات هنجاری جامعه‏ی بین‏المللی بعدازجنگ سرد

دوره 19، شماره 73، مرداد 1389

فریبرز ارغوان پیراسلامی؛ مرتضی اسمعیلی؛ زکیه یزدان شناس