نویسنده = سید ابراهیم قلی زاده
نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 103، مرداد 1397، صفحه 151-191

بشیر کلاری؛ مصطفی محمد جانی؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده


عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا

دوره 26، شماره 100، آذر 1396، صفحه 105-129

سید مرتضی احمدی؛ اسماعیل غلامحسینی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ سید ابراهیم قلی زاده