نویسنده = غلامحسین نیکوکار
طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

دوره 22، شماره 87، شهریور 1393

منصور صادقی مال‌امیری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حسین علایی؛ سید مهرعلی محمدنژاد


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم)

دوره 19، شماره 74، مرداد 1390

علی محمد احمد وند؛ عبدالرحمن کشوری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حمیدرضا حاتمی؛ منصور صادقی مال میری