نویسنده = ������������������ ��������
محیط‌‌شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 139-168

سعید ساسانیان؛ سید یحیی صفوی؛ محمدرضا هدایتی؛ ابراهیم متقی؛ روح اله قادری کنگاوری


راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 45-75

سعید ساسانیان؛ ابراهیم حاجیانی