کلیدواژه‌ها = مجموعه امنیتی منطقه‌ای
بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 125-147

علیرضا صفایی مهر؛ محمد مهربان هلان؛ محمد پور خوش سعادت؛ محمد جواد نجفی


بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 41-69

زینب فرهادی؛ سید مسعود موسوی شفائی