نویسنده = فرهاد درویشی سه تلانی
قابلیت نظامی و عوامل تعیین کننده آن

دوره 14، شماره 54، فروردین 1385

الله‌مراد سی


حفاظت از زیرساختهای حیاتی اطلاعاتی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1385

علی عبدلله خانی


راهبرد معناشناختی تولید قدرت نرم

دوره 14، 56-57، فروردین 1385

سید اسماعیل افتخاری


بررسی سیاستهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه ج.ا.ا

دوره 13، شماره 51، فروردین 1384

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سید عبدالجلیل رضوی


تحول آموزش نظامی در ایران در دوره اسلامی

دوره 13، شماره 50، فروردین 1384

سجاد راعی گلوجه


جایگاه آب در سیاست دفاعی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس

دوره 13، شماره 51، فروردین 1384

حسین حسینی؛ مجتبی محمد رضایی


عملیات روانی اسرائیل علیه حزب الله لبنان: یک بررسی تجربی

دوره 13، شماره 51، فروردین 1384

محمدحسین‌ الیاسی؛ حبیب الله پایدار


گسترش ناتو و تحول نظامی امنیتی اروپا

دوره 13، شماره 50، فروردین 1384

منصور رحمانی


بررسی میزان موفقیت درس آمادگی مدارس پسرانه شهر تهران

دوره 13، شماره 51، فروردین 1384

غلامرضا رحمانی؛ داود سلیمانی


کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی

دوره 12، شماره 46، اسفند 1383

سید اسماعیل افتخاری