نویسنده = ابراهیم متقی
محیط‌‌شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 139-168

سعید ساسانیان؛ سید یحیی صفوی؛ محمدرضا هدایتی؛ ابراهیم متقی؛ روح اله قادری کنگاوری


بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند

دوره 28، شماره 108، آذر 1398، صفحه 145-170

امید افخمی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ ابراهیم متقی