کلیدواژه‌ها = نفوذ
مسأله نفوذ در حکومت و راهبرد مقابله با آن بر اساس تحلیل محتوای سوره منافقون

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 123-155

علیرضا نوبری؛ سید شهاب الدین یعقوبی هیق


شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

داود فیض؛ وحید شرفی؛ هادی آقایی؛ زهره محمدیاری