کلیدواژه‌ها = قدرت نظامی
محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 43-69

یاسر شامانی؛ کیومرث یزدان پناه؛ سید رحیم صفوی؛ محمد باقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی فر


علم، تکنولوژی و قدرت نظامی

دوره 5، شماره 5، فروردین 1373

یان بلنی