کلیدواژه‌ها = لیبی
انگیزه- ادراک سیاست خارجی ترکیه در بحران لیبی

دوره 32، شماره 123، مهر 1402، صفحه 11-38

رضا رحمتی؛ حسین روزخش


چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 169-193

سید محمود حسینی؛ اکبر ولیزاده؛ حسین فتاحی اردکانی


واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011»

دوره 28، شماره 107، مرداد 1398، صفحه 161-190

مهدی هدایتی شهیدانی؛ ساریسا اردلان؛ دانیال رضاپور