کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی

دوره 27، شماره 105، بهمن 1397، صفحه 59-108

مهدی حشمتی جدید؛ احمد مظفری؛ جواد شمس الدینی


طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

دوره 22، شماره 87، شهریور 1393

منصور صادقی مال‌امیری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حسین علایی؛ سید مهرعلی محمدنژاد


بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ

دوره 21، شماره 81، بهمن 1391

مصطفی خودسیانی؛ هادی‌ مراد پیری؛ اسماعیل خان‌احمدی