کلیدواژه‌ها = بحران
افغانستانِ پسا طالبان: علت شناسی بحران و راهبرد دولت مطلوب

دوره 32، شماره 124، آذر 1402، صفحه 39-65

بهزاد قاسمی؛ حسین شرفیه


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 57-82

حیدر منصوری؛ محمد تقی رکنی لموکی


رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 107-137

محمدصالح حسین زاده


ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393، صفحه 115-152

طهمورث غلامی؛ قدرت‌الله احمدیان


دولت و مدیریت بحران(با نگاهی به نقش کلی دولت)

دوره 17، شماره 65، بهمن 1387

سیدکمال‌الدین‏ محمد رفیعی