کلیدواژه‌ها = دیپلماسی دفاعی
نظم بحرانی و پیامدهای راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 113-137

یعقوب یوسفوند؛ حسین مهدیان؛ ایوب یوسفوند


رابطۀ دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی (رهیافت نظری و سازوکار سیاست‌گذاری)

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 105-138

قاسم علیدوستی شهرکی؛ لیلا رحمتی


دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 9-35

علیرضا فرشچی؛ مرتضی اسماعیلی