دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

نقش غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی و بازیک‌پارچه‌سازی (دی‌دی‌آر) در اصلاح بخش امنیتی سوریه‌ی پسامنازعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

عباس چگینی؛ سید جواد امینی


تبیین تله امنیتی سازی در راهبرد کلان آمریکا؛ مطالعه موردی برنامه هسته ای ایران و جنگ اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

فرشاد رومی