دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

تعیین بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت جهانی و نقش جمهوری اسلامی ایران درآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

مسعود محمدی الستی


بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

هادی تاجیک