نویسنده = سید محمدجواد قربی
نقش همدلی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1396، صفحه 83-125

سیدمحمدجواد قربی؛ منصور حیدری


سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مورد کاوی چشم‎انداز بیست ساله‎ی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1395

منصور حیدری؛ سید محمدجواد قربی؛ مجتبی محمدی؛ مجتبی محمدی