کلیدواژه‌ها = بحران سوریه
مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 27-56

اصغر شاکری؛ عبدالحسین الله کرم؛ مصطفی ساوه درودی؛ ابراهیم خلیلی


روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 45-72

احمد رشیدی؛ رضا اختیاری؛ جواد شفقت نیا


پردازش دلایل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه

دوره 27، شماره 104، آبان 1397، صفحه 73-105

حمید درج؛ حسین مسعودنیا