کلیدواژه‌ها = داعش
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 57-82

حیدر منصوری؛ محمد تقی رکنی لموکی


پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 75-106

علی ابراهیمی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین هرسیج