کلیدواژه‌ها = شورای همکاری خلیج فارس
تحلیل محتوای بیانیه‌های اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 181-216

رضا ساعی؛ سید عباس احمدی


روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

حسین هرسیج؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ سید مرتضی نوعی باغبان