کلیدواژه‌ها = امنیت منطقه‌ای
تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 106، فروردین 1398، صفحه 49-83

عیسی محمدحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده