کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا

دوره 29، شماره 113، بهمن 1399، صفحه 195-232

داود رضائی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند

دوره 28، شماره 108، آذر 1398، صفحه 145-170

امید افخمی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ ابراهیم متقی


بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری

دوره 21، شماره 82، تیر 1392

ریباز قربانی‌نژاد؛ عبدالعلی قوام؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور