کلیدواژه‌ها = دفاع مشروع
ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی

دوره 31، شماره 118، خرداد 1401، صفحه 11-37

سعید کرمی؛ محمدرضا محمدخانی؛ محسن طیب