کلیدواژه‌ها = امریکا
بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند

دوره 28، شماره 108، آذر 1398، صفحه 145-170

امید افخمی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ ابراهیم متقی


روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 179-207

محمدحسین روحانی؛ عبدالله مبینی؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی؛ سیدعلی سادات طوسی