کلیدواژه‌ها = سوریه
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 57-82

حیدر منصوری؛ محمد تقی رکنی لموکی


رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 107-137

محمدصالح حسین زاده


ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سعید وثوقی؛ مسعود رضایی


تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

دوره 23، شماره 89، دی 1393

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید