کلیدواژه‌ها = چین
نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 207-244

محمد جواد نجفی؛ سیروس حاجی زاده


نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991)

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مرتضی اسمعیلی


سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

محمد حسین جمشیدی؛ گلتاب دارابی