دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت جهانی و نقش جمهوری اسلامی ایران درآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

مسعود محمدی الستی


انگیزه- ادراک سیاست خارجی ترکیه در بحران لیبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

رضا رحمتی؛ حسین روزخش


فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

علی احمدی؛ افشین زرگر؛ علی آدمی


الگوی مشارکت مراکز فکری در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

صمد رفعت نژاد؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سعیده لطفیان؛ مجید وحید


بازنمایی مطالعات اطلاعاتی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

هادی تاجیک