کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 125-147

علیرضا صفایی مهر؛ محمد مهربان هلان؛ محمد پور خوش سعادت؛ محمد جواد نجفی


امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز

دوره 16، شماره 63، بهمن 1387

محمود زرین‌ماه