نمایه نویسندگان

ا

 • افتخاری، سید اسماعیل کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی [دوره 12، شماره 46، 1383]
 • الیاسی، محمدحسین‌ عملیات‌ روانی‌ در شورش‌ : نمونه‌ کردستان‌ (بررسی‌ دورة‌ زمانی‌ 1365-1358) [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • الوندی، محمدجواد تحول در مفهوم میلیتاریسم و تأثیر آن بر روابط بین‌الملل با تأکید بر یکجانبه‌گرایی نظامی آمریکا [دوره 12، شماره 46، 1383]

ب

 • بتیل، جویس فشردن دستهای صدام حسین: بررسی اسناد دخالت آمریکا در جنگ ایران و عراق [دوره 12، شماره 47، 1383]
 • بغدادی، رضا سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]

ج

 • جدی، سید مجید بررسی علل عدم موفقیت عملیات کربلای 4 [دوره 12، شماره 47، 1383]

ح

 • حسینی، حسین رهبری و بسیج اجتماعی در جنگ: نمونه دفاع مقدس [دوره 12، شماره 47، 1383]
 • حسینی، حسین تاثیر عمیاتهای نامنظم قرارگاه رمضان در جنگ تحمیلی [دوره 12، شماره 47، 1383]

ر

س

 • ساعد، نادر توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1383]
 • ساعد، نادر حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • ساعد، نادر پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • ساعد، نادر بازپژوهی جنگ تحمیلی و قطعنامه 598 شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 47، 1383]
 • سیف، الله‌مراد بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • سلیمانی، علیرضا نگرش نشانه شناسانه به جنگ: نمونه جنگ تحمیلی [دوره 12، شماره 47، 1383]

ش

 • شفیعی‌، نوذر ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ و امنیت‌ در افغانستان‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]

ف

 • فرقانی، حسن بررسی علل عدم موفقیت عملیات کربلای 4 [دوره 12، شماره 47، 1383]

م

 • محمدپور، سعید تاثیر عمیاتهای نامنظم قرارگاه رمضان در جنگ تحمیلی [دوره 12، شماره 47، 1383]