کلیدواژه‌ها = تهدید
شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری

دوره 29، شماره 113، بهمن 1399، صفحه 155-194

علی فاطمی نسب؛ مهدی منتظری


بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ

دوره 21، شماره 81، بهمن 1391

مصطفی خودسیانی؛ هادی‌ مراد پیری؛ اسماعیل خان‌احمدی


تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010

دوره 17، شماره 67، بهمن 1388

جهانگیر کرمی؛ علیرضا کریمیان


طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیدیحیی صفوی؛ شریف مطوف؛ غلامرضا جلالی


جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌

دوره 10، 32-33، اسفند 1379

گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌ گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌