کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده

دوره 27، شماره 105، بهمن 1397، صفحه 145-174

عباس چگینی


روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 179-207

محمدحسین روحانی؛ عبدالله مبینی؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی؛ سیدعلی سادات طوسی


مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ی مخالف آن

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

محمد ابوالفتحی؛ فرهاد دانش نیا؛ فرهاد دانش نیا؛ حمیدرضا حشمتی جدید


جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنه‏‌ی قوا

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

طهمورث غلامی؛ نجمیه پوراسمعیلی


تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 69-97

ابراهیم متقی؛ آرش بیدالله خانی؛ عبدالرضا کلمرزی