کلیدواژه‌ها = بازدارندگی
تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 106، فروردین 1398، صفحه 49-83

عیسی محمدحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده


کالبد شکافی مکانیزم دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف

دوره 25، شماره 96، آبان 1395

سید حمزه صفوی؛ فرشید آبادی زمان


عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه

دوره 23، شماره 91، مرداد 1394

قدرت احمدیان؛ زهرا بهرامی


نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

علی باقری دولت‌آبادی


بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010

دوره 21، شماره 84، اردیبهشت 1392

سیداصغر کیوان‌حسینی؛ حسین اصغری ثانی؛ حسین اصغری ثانی؛ مریم برازجانی


بازدارندگی و نظم و نوین جهانی

دوره 5، شماره 6، فروردین 1373

علیرضا ازغندی