کلیدواژه‌ها = قدرت
تعیین بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت جهانی و نقش جمهوری اسلامی ایران درآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

مسعود محمدی الستی


بررسی تطبیقی الگوی مشروعیت و اعمال قدرت در نظام قاجاری، پهلوی و جمهوری اسلامی

دوره 30، شماره 115، شهریور 1400، صفحه 175-205

محمد حسن زاده؛ حجت کاظمی؛ بهاره سازمند


بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا

دوره 29، شماره 113، بهمن 1399، صفحه 195-232

داود رضائی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 43-69

یاسر شامانی؛ کیومرث یزدان پناه؛ سید رحیم صفوی؛ محمد باقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی فر


رابطۀ دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی (رهیافت نظری و سازوکار سیاست‌گذاری)

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 105-138

قاسم علیدوستی شهرکی؛ لیلا رحمتی


مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 99-124

اسماعیل غلام حسینی؛ رضا خواجه


ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ اسماعیل پارسایی؛ اسماعیل پارسایی


ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

اسکندر مرادی