دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 1-207 
ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 103-132

محسن مطلبی جونقانی؛ علیرضا طاقتی؛ علیرضا طاقتی؛ محمدرضا عفراوی


روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

صفحه 179-207

محمدحسین روحانی؛ عبدالله مبینی؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی؛ سیدعلی سادات طوسی