دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، پاییز 1397 (برای نسخه کامل کلیک کنید) 
2. الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه‌ای

صفحه 29-72

سید حامد موسوی؛ حشمت الله فلاحت پیشه؛ محمد باقر خرمشاد