کلیدواژه‌ها = تروریسم
ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی

دوره 31، شماره 118، خرداد 1401، صفحه 11-37

سعید کرمی؛ محمدرضا محمدخانی؛ محسن طیب


تأثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا (2001 ـ 2019)

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 9-40

محمدرضا بهادرخانی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن

دوره 28، شماره 106، فروردین 1398، صفحه 113-141

علی مشهدی؛ بهنام سالم؛ امید نیاقی


روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 179-207

محمدحسین روحانی؛ عبدالله مبینی؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی؛ سیدعلی سادات طوسی


نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

روح ا... قادری؛ کاظم ذوقی بارانی


سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

قربانعلی محبوبی؛ روح ا... قادری